Fordelen ved apps til timeregistrering

En af de største udgifter for en mindre virksomhed vil typisk være lønudgifter. Derfor er det blevet mere og mere almindeligt at gøre brug af en app til timeregistrering. Det gør det nemlig nemmere at holde styr på løn til medarbejderne, såvel som foretage en korrekt registrering af fravær, ferie og andre særlige omstændigheder, der påvirker lønudbetalingerne. Det kan også benyttes til virksomheder, der gør brug af freelance medarbejdere, eller som har brug for at holde styr på, hvor mange timer der bliver brugt på de forskellige opgaver og projekter.

 

Fleksibilitet ved cloud-løsninger

Hvor mange virksomheder tidligere benyttede de lukkede, såkaldte ’on-premise’ systemer til tidsregistrering, er det efterhånden blevet mere populært med de åbne, net-baserede cloud-løsninger, hvor al data opbevares i skyen. Det giver nemlig en langt højere grad af fleksibilitet, og det er efterhånden meget efterspurgt af både virksomheder og ansatte. Mange medarbejdere ønsker sig fleksibilitet og en god work-life balance frem for alt og det betyder, at flere og flere ansatte efterspørger muligheden for at arbejde hjemmefra eller endda vælger at arbejde freelance. Samtidig kan der være efterspørgsel fra kunder om registrering af, hvor meget tid der bruges på de opgaver, som løses for kunderne. Også her vil tidsregistrering være et godt redskab. Det kan også hjælpe ledelsen til at se, hvor mange ressourcer der bruges på de forskellige opgaver, hvilket kan hjælp med at fastsætte deadlines for projekter og uddelegere opgaverne til medarbejderne.

 

Integration i regnskabssystem

Når en timeregistreringsapp integreres i et regnskabssystem, giver det også bedre overblik og letter arbejdsbyrden i forhold til blandt andet bilagshåndtering. Det gør det nemmere at holde styr på fravær samt at fakturere kunder for antal arbejdstimer brugt på de bestilte opgaver. Selvom en medarbejder arbejder hjemmefra, vil vedkommende ved hjælp af app’en til timeregistrering nemt kunne registrere sit tidsforbrug. Når løsningen er indeholdt i en app, vil den være lettilgængelig og intuitiv at bruge.

For små og mellemstore virksomheder kan det være en stor lettelse at få en nem måde at håndtere medarbejdernes timeforbrug. Jo lettere den administrative byrde er, jo flere ressourcer vil der være til at udvikle forretningsdelen og udvide virksomhedens kundebase og produkter. Det gælder blot om at vælge en løsning, der er funktionel, brugervenlig og kan tilpasses til de behov, som virksomheden har. Sikkerheden skal selvfølgelig også være i top, derfor gælder det om at se sig for og ikke for eksempel vælge en overdrevet billig eller gratis løsning.

Acubiz A/S

Bregnerødvej 133D

3460 Birkerød

70214215