Hvad betyder det at anke?

advokat anke

Når en sag er afsluttet, kan man forsøge at genoptage behandlingen, ved at anke den. Når man anker en sag, betyder det således, at man ønsker en ny behandling af den samme sag. Oftest er det sådan, at hvis sagen er kørt i byretten, så kan den ankes til landsretten i København, eller i en af de andre større byer. Fristen for at aflevere en ankestævning, er i de fleste tilfælde fire uger. Man anker ofte, fordi man ser, at sagen muligvis vil få et andet udfald i landsretten. Der er forskellige regler om, hvad der kan ankes, og ofte skal der gives tilladelse hertil. Vi vil her i samarbejde med retssagsadvokaten, som kan give retshjælp i eksempelvis København, gå ind i nogle af de mest normale grunde til at anke.

Civile sager om anbringelse af børn

I sager hvor der er faldet dom om anbringelse af børn, kan der kun ankes med tilladelse fra procesbevillingsnævnet. Dette sikrer, at sager der involverer børn ikke trækker i langdrag, til skade for børnene og deres velbefindende. Det koster et gebyr at søge om tilladelse til at anke, men det er gratis at få ansøgningen behandlet. For at søge om tilladelse udfylder man en blanket og indsender denne. Det kan være en rigtig god idé at rådføre sig med en advokat, for at sikre sig, at der reelt er grund til at forfølge sagen på ny.

Kan man anke en udeblivelsesdom?

Hvis man er blevet stævnet, men ikke har svaret på denne indenfor tidsfristen, eller er udeblevet fra det første retsmøde, så kan der afgives en udeblivelsesdom. Denne kan ikke ankes. Det man kan gøre er, at få sagen genoptaget. Her er det igen en rigtig god idé at få fat i en advokat med det samme, for at stille sig selv bedst muligt for at få sagen genoptaget.

Særlige regler for småsager

Er der tale om en mindre sag, eksempelvis en pengesag på under 20.000 kr. skal man ligeledes have tilladelse fra procesbevillingsnævnet. Dette får man kun, hvis nævnet mener, at der er særlige forhold i sagen. Dette opnår man ved eksempelvis at have nye dokumenter, eller lignende bilag man kan vedlægge sin ankesag.

Skal jeg have en advokat for at anke?

Som sagt er det ofte en god idé at have en advokat med på råd inden du anker, men det er ikke et krav. Du kan også føre sagen uden, hvis du ønsker.  I de fleste tilfælde er det dog en stor fordel at have en advokat hvis landsretten i København eksempelvis skal afgøre sagen.

Retssagsadvokaten
Bredgade 6
1260 København K
Tlf: 21 27 27 17

Comments are closed.